Thành Công

Thói quen của những người thành công vào buổi tối

markzuckerberg

Đây là cách giúp họ nhìn nhận những trải nghiệm trong ngày hôm nay, nhắc nhở những cuộc họp mà họ có vào ngày mai và các vấn đề cá

Một phần của thành công chính là sự thất bại

that-bai1

Chúng tôi nhìn vào những sai lầm đó, xem nó vì sao xảy ra, chúng ta sẽ làm gì để sau này tránh mắc phải. Và đề ra những giải

Phải đánh đổi điều gì để đổi lấy thành công ?

tu-bo

Bạn có thể sẽ ngại từ chối bởi vì bạn không muốn người khác khó chịu hay tức giận với bạn. Nhưng nếu muốn theo đuổi thành công, bạn sẽ

Người thành công thường có điểm nào chung ?

nguoi-thanh-cong

Đây có thể là đặc điểm Elon Musk khác với nhiều doanh nhân. Nhiều người có ba đặc điểm trên, nhưng chỉ số ít có đặc điểm này. Tôi rất